Fukuoka-yen

從Wikipedia來
(重定向自Fuk-kông-yen
跳轉到: 導航搜尋
Fukuoka-yen.
Fukuoka-yen.

Fukuoka-yen / Fuk-kông-yen he Ngi̍t-pún Kiú-chiu thi-fông ke yen. Pet-mien hiong Chêu-siên Hói-hia̍p, nàm lâu Saga-yen, Kumamoto-yen, Ōita-yen lìn-chiap. Mien-chit 4,972.98 phìn-fông kûng-lî , chúng ngìn-khiéu 5,059,670-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[編寫 | 編寫原始碼]

Sa-fi[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[編寫 | 編寫原始碼]