Fuk-kông-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Fuk-kông-yen

Fuk-kông-yen he Ngi̍t-pún Kiú-chiu thi-fông ke yen. Pet-mien hiong Tsêu-siên Hói-hia̍p, nàm lâu Tsó-fo-yen, Yùng-pún-yen, Thai-fûn-yen lìn-tsiap. Mien-tsit 4,972.98 phìn-fông kûng-lî , tsúng ngìn-khiéu 5,059,670-ngìn.