跳至內容

Liàu-nèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Liàu-nèn" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"遼寧省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Liâu-nèn

Liâu-nèn he Chûng-koet ke yit-ke sén-fun, tshai tûng-pet thi-khî nàm-phu, nàm-lìm Vòng-hói lâu Pu̍t-hói. Sén tsṳn-fú tshai Shím-yòng.

Hàng-tsṳn-khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]