Jamaica

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ngà-mâi-kâ)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Jamaica
Flag of Jamaica.svg

Jamaica (Yîn-ngî:Jamaica) he Caribe-hói‎ yit-ke koet-kâ.