Thai-yùng-meu

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Chengdu-pandas-d04.jpg

Thai-yùng-meu thûng-sòng chhṳ̂n-cho Yùng-meu, he su̍k-yî yùng-khô ke yit-chúng thung-vu̍t, thí-set vi het-pha̍k lióng set. Yùng-meu sên-chóng chhai-yî Chûng-koet sî-phu Si-chhôn phùn-thi chû-piên ke sân-khî, he Chûng-koet thi̍t-yû ke yâ-sâng thung-vu̍t, yit vi koet-pó. Chhiòn sṳ-kie hien chhùn-chhai thai-yok sâm-chhiên yit-pak chó-yu, sên-yuk tâi, kâ-song tui sên-fa̍t fàn-kín ke yêu-khiù siông-tông kô, he yit-chúng ngùi-kî thung-vu̍t.

Thi̍t-chṳ̂n[編寫]

Sên-fa̍t fàn-kín[編寫]

Sên-fa̍t fông-sṳt[編寫]

Vî-hia̍p[編寫]

Chhâm-kháu[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

模板:Link FA