Thai-yùng-meu

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Liá-piên "Thai-yùng-meu" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"大熊貓" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


 
Thai-yùng-meu
Grosser Panda.JPG
Pó-fu Chhong-khóng
Khô-ho̍k fûn-lui
kie: Thûng-vu̍t-kie Animalia
mùn: Tsit-sok-thûng-vu̍t-mùn Chordata
kong: Phú-nen-kong Mammalia
muk: Sṳ̍t-ngiuk-muk Carnivora
khô: Yùng-khô Ursidae
su̍k: Thai-yùng-meu su̍k Ailuropoda
chúng: Thai-yùng-meu A. Melanoleuca
ngi miàng fap
Ailuropoda melanoleuca
David, 1869
Thai-yùng-meu fûn-pu thù
Thai-yùng-meu fûn-pu thù
Â-chúng
Chengdu-pandas-d04.jpg

Thai-yùng-meu thûng-sòng chhṳ̂n-cho Yùng-meu, he su̍k-yî yùng-khô ke yit-chúng thung-vu̍t, thí-set vi het-pha̍k lióng set. Yùng-meu sên-chóng chhai-yî Chûng-koet sî-phu Si-chhôn phùn-thi chû-piên ke sân-khî, he Chûng-koet thi̍t-yû ke yâ-sâng thung-vu̍t, yit vi koet-pó. Chhiòn sṳ-kie hien chhùn-chhai thai-yok sâm-chhiên yit-pak chó-yu, sên-yuk tâi, kâ-song tui sên-fa̍t fàn-kín ke yêu-khiù siông-tông kô, he yit-chúng ngùi-kî thung-vu̍t.

Thi̍t-chṳ̂n[編寫 | 編輯原始碼]

Sên-fa̍t fàn-kín[編寫 | 編輯原始碼]

Sên-fa̍t fông-sṳt[編寫 | 編輯原始碼]

Vî-hia̍p[編寫 | 編輯原始碼]

Chhâm-kháu[編寫 | 編輯原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編輯原始碼]