跳至內容

Fukuoka

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Fuk-kông-sṳ)
Fukuoka.
Fukuoka.
Tenjin thi-khî
Canal City Hakata
Fukuoka Thap
JR Kyushu's Hakata Chhàm

Fukuoka-sṳ he vi-yî Ngit-pún Kiú-chû ke pet-phu, Fukuoka-yen sî-phu ke yit-ke chhùng-yeu sàng-sṳ, thùng-sṳ̀ ya-he Fukuoka-yen ke yen thâng só-chhai-thi, su̍k-yî chṳn lin chṳ́ thin tû-sṳ chṳ̂-yit. Yúng-yû 150 van yî-sông ke ngìn-khiéu, he Kiú-chû thi-khî chui-thai ke tû-sṳ, hí-tô chṳn-fú kî-kôan khi̍p Kûng-sṳ̂ fûn sa sat yî chhṳ́ thi, lâu chû-piên ke thi-khî khiung-thùng chû-sṳ̀n liáu Fukuoka tû-sṳ khiên.

Fukuoka-sṳ ke thi-lî vi-tsì pí-kha thi̍t-sû, khî-lì Ngit-pún chú-yeu tû-sṳ (Thai-fán, Tûng-kîn, Tsap-fóng) yî-khi̍p Tûng-Â chú-yeu tû-sṳ (Fú-sân, Sú-ngì, Sông-hói, Pet-kîn lâu Thòi-pet) ke khî-lì tû hàn chiap-khiûn, chhù-liáu koet-nui ke hòng lu yî-ngoi, thin khì ke Koet-chi hòng lu ya fî-sòng tô, cho-tet sot he ke lâu Â-chû chû koet ke kâu-liù chui-kâ thi-khî. Chhai hó-tô chhìn-khóng hâ sòng chṳ́ Fuk-kông-sṳ fe̍t pok tô khî tû-fi pûn thúng-chhṳ̂n-vì pok tô, chhiùng chûng Sṳ-ki khôi-sṳ́, liá fu-khiûn ke thi-vet thai tû yî pok tô vì-chú, sṳm-chṳ sân yòng sîn kòn sien ke chûng-tiám ya-he chhai pok tô, sông pân chhu̍k yeu to Fukuoka chhut chhâ sṳ̀ ya sòng fi sot 「 to pok tô chhut chhâ 」.