跳至內容

Tokushima-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Tokushima-sṳ.
Tokushima-sṳ.

Tokushima-sṳ (Ngit-ngî: 德島市) he Ngit-pún Shikoku tûng-pet-phu ke yit-ke sàng-sṳ, vi-yî kit yâ chhôn hò-khiéu, vì Tokushima-yen ke yen chṳn-fú só-chhai-thi. Sûi-yèn Tokushima-sṳ su̍k-yî Shikoku thi-fông, than chhṳ-kú yî-lòi, yit-chhṳ̍t lâu Kinki thi-fông vông lòi me̍t-chhiet, hien-chhai yi̍t yû Kōbe Thâm-lu Mîn-mùn Chhṳ-thûng Chhâ-tho khó chhṳ̍t-chiap vông lòi Kansai thi-fông.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]