Tsu-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Tsu-sṳ.

Tsu-sṳ (Ngit-pún-ngî:津市つし Tsu shi */?) he Ngi̍t-pún Mie-yen ke yen-thâng só-chhai-thi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]