Nagoya-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Nagoya-sṳ.

Miàng-kú-vuk-sṳ (Ngit-ngî: なごやし, Nagoya-shi), he Ngit-pún Chûng-phu Thi-fông Oi-tî-yen sî-phu ke sàng-sṳ, ya-he Oi-tî-yen Yen-thâng Só-chhai-thi, he Ngit-pún ngìn-khiéu thi-si tô ke sàng-sṳ. Su̍k-yî Chṳn-lin Chṳ́-thin Tû-sṳ. Kì he Chûng-phu Thi-khî ke sông-ngia̍p, kûng-ngia̍p, kâu-thûng ke chûng-sîm-thi, chhiâ vi yî Tûng-kîn lâu Kîn-tû ke chûng-kiên.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]