跳至內容

Nagoya-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Nagoya-sṳ.

Miàng-kú-vuk-sṳ (Ngit-ngî: なごやし, Nagoya-shi), he Ngit-pún Chûng-phu Thi-fông Oi-tî-yen sî-phu ke sàng-sṳ, ya-he Oi-tî-yen Yen-thâng Só-chhai-thi, he Ngit-pún ngìn-khiéu thi-si tô ke sàng-sṳ. Su̍k-yî Chṳn-lin Chṳ́-thin Tû-sṳ. Kì he Chûng-phu Thi-khî ke sông-ngia̍p, kûng-ngia̍p, kâu-thûng ke chûng-sîm-thi, chhiâ vi yî Tûng-kîn lâu Kîn-tû ke chûng-kiên.