Mî-su̍k Sat-mô-â

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Mî-su̍k Sat-mô-â.

Mî-su̍k Sat-mô-â he chhai Nàm Thai-phìn-yòng ke Mî-koet Fî-kien-chṳ Su̍k-thi. Sú-fú Pha-kó Pha-kó, he Thai-phìn-yòng sông thiên-yèn liòng-kóng chṳ̂ yit. Mien-chit 199 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 54,194 ngìn (2016-ngièn ) .

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Mî-su̍k Sat-mô-â.

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]