Ngit-tèu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Ngit-tèu.

Ngit-tèu(日頭) fe̍t-chá Thai-yòng (太陽, Yîn-ngî: Sun) he chhai Thai-yòng-hi chûng-sîm ke hèn-sên, kì he ngie̍t thien-chiong lâu chhṳ̂-chhòng kâu-chṳt chho̍k ke yit-ke lî-sióng khiù-thí. chhṳ̍t-kang thai-yok he 1,392,000 (1.392×106) kûng-lî, siông-tông yî thi-khiù chhṳ̍t-kang ke 109-phi; chṳt-liòng thai-yok he 2×1030 chhiên khiet (thi-khiù ke 330,000-phi) , yok chiam-hi Thai-yòng-hi chúng chṳt-liòng ke 99.86%. Chhiùng Fa-ho̍k chû-sṳ̀n lòi-khon, Ngit-tèu chṳt-liòng ke thai-yok si-fûn-chṳ̂-sâm he Khîn, chhûn-hâ ke tû-he Hoi, pâu-koat Yòng, Than, Nái, Thiet lâu khì-thâ ke chhùng ngièn-su chṳt-liòng séu yî 2%.