Pet Québec Thi-khî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Pet Québec Thi-khî.

Pet Québec Thi-khî (Fap-ngî: Nord-du-Québec) he Québec-sén pet-phu ke yit-ke hàng-chṳn-khî, chúng mien-chit 839,000 phìn-fông kûng-lî, khì-chûng 121,000 phìn-fông kûng-lî vi nui-súi mien-chit, pâu-hàm Labrador Pan-tó. Pet Québec Thi-khî cham Québec chúng mien-chit ke 55%, he Québec chui-thai ke yit-ke hàng-chṳn-khî,chúng ngìn-khiéu 42,579-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Sa-fi[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Pet Québec Thi-khî siông-koân ke tóng-on.