Phit-li̍t-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Phit-li̍t-chû.

Phit-li̍t-chû (霹靂州, Mâ-lòi-ngî: Perak) he Mâ-lòi-sî-â ke sṳ̍p-sâm ke chû-su̍k chṳ̂-yit, ya-he Mâ-lòi Pan-tó sṳ̍p-yit ke chû tông-chûng thi-ngi thai ke yit-ke, mien-chit yok 21000 phìn-fông kûng-lî, pet-phu lièn-chiap Mâ-lòi-sî-â tûng-pet phu ke Mâ-lòi-sî-â —- Thai-koet piên-kin yî-khi̍p Kit-tá-chû, sî-pet-phu chiap-yòng Pîn-sàng, tûng-piên yû Kit-làn-tan-chû lâu Phàng-hên-chû, nàm-piên Siet-làn-ngô-chû. Mâ-liuk-kap Hói-hia̍p chet-chhú yî Phit-li̍t-chû sî-fông. "Perak" chhai Mâ-lòi-ngî ke yi-sṳ he ngiùn, lòi-chhṳ Phit-li̍t-chû yî-chhièn chú-yeu sán-phín siak ke ngiùn-set ngân-set. Phit-li̍t-chû sú-fú he Yî-pó, Yîn-koet chhṳ̍t-mìn sṳ̀-khì yî sṳ-nui fàn-yùng ke siak-khóng khôi-chhái ngia̍p chho̍k-miàng.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yun-sû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chú-yeu sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Bdr ipoh.jpg

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]