Tshṳ̀-nì-tha̍t lâu Tô-pâ-kô

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Tshṳ̀-nì-tha̍t lâu Tô-pâ-kô Khiung-fò koet (池尼達撈及多巴哥共和國) he Pet-mî-chû kip Nàm-mî-chû tsṳ̂-kiên, tshai-yî Kâ-le̍t-pí-hói yî tûng tsṳ̂ Tó-koet, tûng-lìm Thai-sî-yòng. Tshṳ̀-nì-tha̍t lâu Tô-pâ-kô tshièn-sṳ̂n su̍k-yî hien-kîm Lâ-thot-vì-â tsṳ̂ CourlandersHò-lànFap-koetYîn-koet tshṳ̍t-mìn thi, hien-kîm he Yîn-lièn-pâng sṳ̀n-yèn tsṳ̂-yit.模板:Link FA