Trinidad lâu Tobago

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tshṳ̀-nì-tha̍t lâu Tô-pâ-kô)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Trinidad lâu Tobago (Yîn-ngî: Trinidad and Tobago, Hon-ngî yîm-yi̍t: Tshṳ̀-nì-tha̍t lâu Tô-pâ-kô 池尼達撈多巴哥) he Pet-mî-chû kip Nàm-mî-chû tsṳ̂-kiên, tshai-yî Caribe-hói yî tûng tsṳ̂ Tó-koet, tûng-lìm Thai-sî-yòng. Tshṳ̀-nì-tha̍t lâu Tô-pâ-kô tshièn-sṳ̂n su̍k-yî hien-kîm Latvia tsṳ̂ CourlandersHò-lànFap-koetYîn-koet tshṳ̍t-mìn thi, hien-kîm he Yîn-lièn-pâng sṳ̀n-yèn tsṳ̂-yit.