跳至內容

Vaudreuil-Dorion

Chhiùng Wikipedia lòi
Vaudreuil-Dorion.
Vaudreuil-Dorion.

Vaudreuil-Dorion he Québec-sén Montérégie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1725-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 92.80 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 33,305 (2011-ngièn).

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Vaudreuil-Dorion siông-koân ke tóng-on.