Salaberry-de-Valleyfield

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Salaberry-de-Valleyfield
Valleyfield.jpg
Salaberry-de-Valleyfield Quebec location diagram.PNG
Koet-kâ: Kâ-nâ-thai Flag of Canada.svg
Chhṳ-chhṳ-khî: Montérégie
Sén: Québec-sén Flag of Quebec.svg
Mien-chit: 125.50 phìn-fông kûng-lî
Ngìn-khiéu: 40,077 (2011-ngièn)
Me̍t-thu: 374.2 ngìn/phìn-fông kûng-lî
Sṳ̀-khî: CET (UTC-5)

Salaberry-de-Valleyfield he Kâ-nâ-thai ke yit-ke sàng-sṳ, vi-yî Québec-sén sî-nám-phu Montérégie Hàng-chṳn-khî nui, he Québec-sén ke Thi-fông Chṳn-khî chṳ̂-yit. Chúng mien-chit 125.50 phìn-fông kûng-lî , 2011-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu yû 40,077-ngìn. 1874-ngièn kien-lip.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Salaberry-de-Valleyfield siông-koân ke tóng-on.