Fî-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Fui-chiu)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liá-piên "Fî-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"非洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Africa satellite orthographic.jpg

Fî-chûAfrica) he Thi-khiù thi-ngi thai ke liu̍k-thi (Â-chû hàn kha thai), chhai Êu-chû ke nàm-phu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsú-yeu thi-lî fûn-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hien-chhai, Thi-lî song ke Fî-chû yù yî-ha ńg-sṳ̍p-sâm ke koet-kâ chû-sṳ̀n, on-cheu thi-lî vi-chṳ lâu thi-hìn hí-khó fûn-chhut Pet-fî, Sî-fî, Chûng-fî, Tûng-fî, khi̍p Nàm-fî:

Pet-phu Fî-chû

Algeria
âi-khi̍p
Libya
Sudan
Nàm Sudan
Tunisia
Sî Sahara
Morocco


Sî-phu Fî-chû

Bénin
Côte d'Ivoire (siong-ngà hói-ngan)
Cabo Verde
Gambia
Ghana
Guinée
Guiné-Bissau
Liberia
Mauritania
Nigeria
Senegal
Sierra Leone
Togo
Burkina Faso
Chad
Mali
Niger

Tûng-phu Fî-chû

Burundi
Djibouti
Ethiopia
Eritrea
Kenya
Rwanda
Seychelles
Somalia
Tanzania
Uganda

Chûng-phu Fî-chû

Chûng-fî Khiung-fò-koet
Cameroon
Tshak-tho Guinea
Gabon
Congo Khiung-fò-koet
Congo Mìn-tsú Khiung-fò-koet
Sṳn Tomé lâu Príncipe

Nàm-phu Fî-chû

Angola
Botswana
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mauritius
Mozambique
Namibia
Swaziland
Nàm-fî
Zambia
Zimbabwe
Comoros

LocationAfrica.png

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]