Umbria

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Vung-pu-lî-â)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Umbria.
Flag of Umbria.svg
Umbria.
Umbria.

Vung-pu-lî-â (Yi-thai-li-ngî: Umbria Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[ˈumbrja]), vi-yî Yi-thai-li chûng-sîm, Sú-fú Phi-lû-kà (Perugia). Mien-chit 8,456 phìn-fông kûng-lî —— khì-chûng phi lû kà sén (Perugia) 6,334 phìn-fông kûng-lî; thi̍t ngì nì sén (Terni) 2,122 phìn-fông kûng-lî —— he Yi-thai-li -{ mien }- chit thi-ńg séu ke Thai-khî, ya-he Yi-thai-li vì-yit put lìm hói ya put lâu ngoi koet chiap-yòng ke Thai-khî. Lâu mâ ngì khái, thok sṳ̂ khà na̍plà chhè o Thai-khî phî-lìn. Ngìn-khiéu 834,210 (2003-ngièn thúng-kie). Khì-thâ sàng-sṳ yû â sî sî (Assisi), khà sṳ̂ thai lo̍k sàng (Città di Castello), Fuk-li-nì-o (Foligno), Kú-pí-o (Gubbio), Nok-ngì-khap (Norcia), O-ngì-vì-yâ-thok (Orvieto), Sṳ̂-pô-lòi-thok (Spoleto), Thok-thit (Todi) tén.

Vung pu Li-â yit-chhṳ̀ ngièn chṳ́ yî Kûng-ngièn-chhièn 6 Sṳ-ki sṳ̀ chhiên sái chṳ chhṳ́ ke vung pu li ngìn, sṳ́-yung vung pu li ngî (lâu Là-tên-ngî yû ngî ngièn kôan-he). Hien-chhai só chṳ́ ke vung pu lî â m̀-thùng yî Kú Lò-mâ sṳ̀-khì thùng yit-miàng-chhṳ̂n só chṳ́ khî-vet, heu-chá pâu-hàm kîm Mâ-ngì-khái pet-phu, chhṳ̍t chṳ Là-vì-nô; than put hàm thòi pak hò sî-ngan, Phi-lû-kà thi-khî (su̍k âi thi̍t lû Li-â ngìn) fò nok ngì khap thi-khî (su̍k sat pîn ngìn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]