Ap-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Ap-chû
Ap-chû

Ap-chû (鴨洲) he Hiông-kóng ke yit-ke tó-yí, thi-khî hàng-tsṳn song su̍k-yî pet-khî. Vi-é tshai Sâ-thèu-kok hói tûng-piên, Kit-àu sî-piên.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liá-ke tó-yí fî-sòng se-séu, tsṳ́-yû 0.016 phìn-fông kûng-lî, tó-hìn ha̍p-tshòng, fat-thu yû 100-ma. Ap-chû he Hiông-kóng yû-ngìn kî-tshu mien-tsit chui se ke lì-tó.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

psyduck love szeto yuet hanggggggg gay[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]