Â-man

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Â-man
Flag of Oman.svg National emblem of Oman.svg
Koet-khì Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Oman in its region.svg
sú-tû Mâ-sṳ̂-khiet-thi̍t
Chui-thai sàng-sṳ Mâ-sṳ̂-khiet-thi̍t
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Â-lâ-pak-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Â-man-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Kiûn-tsú-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .om
koet-chi thien-fa khî-ho +968

Â-man he yit-ke Tsûng-tûng koet-kâ.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Kiûn-sṳ[編寫]