Turkmenistan

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thú-khû-man-sṳ̂-thán)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Turkmenistan
'
Flag of Turkmenistan.svg Emblem of Turkmenistan.svg
Koet-khì Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationTurkmenistan.png
sú-tû Ashgabat
Chui-thai sàng-sṳ Ashgabat
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Turkmen-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Turkmen-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Yit-tóng Tsṳp-tsṳn Chúng-thúng-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .tm
koet-chi thien-fa khî-ho +993

Turkmenistan he yit-ke Chûng-Â koet-kâ, yî-tshièn su̍k-yî Sû-lièn Kâ-mèn Khiung-fò-koet tsṳ̂-yit, Sû-lièn sṳ̀-khì ke miàng-tshṳ̂n he Thú-khû-man vì-âi Sa-fi Tsú-ngi Khiung-fò-koet,1991-ngièn Sû-lièn tshiùng Sû-lièn thu̍k-li̍p. Kûng-ngièn-tshièn yit-tshiên-ngièn, Thú-khû-man kin-nui tshut-hien Kiê-tshèn Sa-fi. Kûng-ngièn-tshièn liuk sṳ-ki yî-heu, yit-tshṳ̍t lièn-siu̍k put-thon pûn -ngìn ngoi-tshu̍k-ngìn ngi̍p-tshîm lâu thúng-tshṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ̂n-tshôn mìn-tshu̍k fu̍k-tsông ke Thú-khû-man seu-ńg.