跳至內容

Êu-hói-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Eu-hói-khî)

Êu-hói-khî (甌海區) he Chûng-koet Chet-kông-sén Vûn-chû-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 614.5 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 386,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]