Sau-hîn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Sau-hîn-sṳ.

Sau-hîn-sṳ (紹興市, N̂g-ngî:Zau Shin) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Chet-kông-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, Chet-kông thi-sâm thai sàng-sṳ. Kîm-hâ fóng-chṳt-ngia̍p lâu séu thien-kî, chiet-nèn kông-thien kûng-ngia̍p ke chûng-sîm. Sau-hîn he Chet-kông ke vùn-fa chûng-sîm chṳ̂ yit, he Chûng-koet li̍t-sṳ́ chui yû-kiú ke sàng-sṳ chṳ̂ yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]