跳至內容

Siong-sân-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Siong-sân-yen.
Siong-sân-yen.
Siong-sân-yen.

Siong-sân-yen (象山縣) he Chûng-koet Chet-kông-sén Nèn-pô-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 1,382.18 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 541,700-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]