Kien-tet-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Kien-tet-sṳ.

Kien-tet-sṳ (建德市) he Chûng-koet Chet-kông-sén Hông-chû-sṳ só kón-hot ke yit-ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 2364 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 511,600-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]