跳至內容

Thai-sun-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai-sun-yen.

Thai-sun-yen (泰順縣) he Chûng-koet Chet-kông-sén Vûn-chû-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 1,761.5 phìn-fông chhiên-mí, 2007-ngièn ngìn-khiéu 350,000-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]