Chṳ́n-hói-khî (Nèn-pô)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chṳ́n-hói-khî (Nèn-pô).
Chṳ́n-hói-khî (Nèn-pô).
Chṳ́n-hói-khî (Nèn-pô).

Chṳ́n-hói-khî (Nèn-pô) (鎮海區) he Chûng-koet Chet-kông-sén Nèn-pô-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 245.9phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 226,100-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]