跳至內容

Sùn-ôn-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Sùn-ôn-yen (淳安縣) he Chûng-koet Chet-kông-sén Hông-chû-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 4452phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 456,600-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]