Kông-pet-khî (Nèn-pô)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Kông-pet-khî (Nèn-pô).
Kông-pet-khî (Nèn-pô).
Kông-pet-khî (Nèn-pô).

Kông-pet-khî (Nèn-pô) (江北區) he Chûng-koet Chet-kông-sén Nèn-pô-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 208.16phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 240,500-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]