跳至內容

Kông-pet-khî (Nèn-pô)

Chhiùng Wikipedia lòi
Kông-pet-khî (Nèn-pô).
Kông-pet-khî (Nèn-pô).
Kông-pet-khî (Nèn-pô).

Kông-pet-khî (Nèn-pô) (江北區) he Chûng-koet Chet-kông-sén Nèn-pô-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 208.16phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 240,500-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]