跳至內容

Ngo̍k-chhîn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Lo̍k-chhîn-sṳ)
Ngo̍k-chhîn-sṳ.

Ngo̍k-chhîn-sṳ (樂清市) he Chûng-koet Chet-kông-sén Vûn-chû-sṳ só kón-hot ke yit-ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 1493.3 phìn-fông kûng-lî, 1999-ngièn ngìn-khiéu 1,138,793-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]