Tet-chhîn-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Tet-chhîn-yen (德清縣) he Chûng-koet Chet-kông-sén Fù-chû-sṳ só kón-hot ke yit-ke Yen. Chúng mien-chit 935.9 phìn-fông chhiên-mí, 2009-ngièn ngìn-khiéu yok 428,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]