跳至內容

Lu̍k-sàng-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Lu̍k-sàng-khî.

Lu̍k-sàng-khî (鹿城區) he Chûng-koet Chet-kông-sén Vûn-chû-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 294.38 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu 1,290,000-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]