跳至內容

Sui-ôn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Shuì-ôn-sṳ)
Sui-ôn-sṳ.

Sui-ôn-sṳ (瑞安市 ) he Chûng-koet Chet-kông-sén Vûn-chû-sṳ só kón-hot ke yit-ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 1,271 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,125,000-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]