跳至內容

Hòng-chû-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hông-chû-sṳ)
Hòng-chû-sṳ.
Hông-chû-sṳ.

Hòng-chû-sṳ (杭州市, Koet-chi Yîm-phiêu: ɦaŋ tsei), vi-yî Chûng-koet tûng-nàm yèn-hói, Chet-kông-sén pet-phu, Chhièn-thòng-kông hâ-yù pet-ngan, Kîn-hông-thai-yun-hò nàm-tôn. He Chet-kông-sén Sén-fi, Fu-sén-kip sàng-sṳ chṳ̂-yit, he Chûng-koet tûng-nàm chhùng-yeu kâu-thûng khi-néu, thùng-sṳ̀ he Chûng-koet chui-thai ke kîn-chi khiên —— Chhòng-sâm-kok ke fu chûng-sîm sàng-sṳ. Hâ-hot 8 khî, 3 ke Yen-kip-sṳ lâu 2 ke yen, chúng mien-chit 16596 phìn-fông kûng-lî, khì-chûng sṳ khî mien-chit 3068 phìn-fông kûng-lî, 2013-ngièn sòng-chhu ngìn-khiéu 884.4 van, khì-chûng sṳ khî 635.62 van. Yî Hông-chû vì chûng-sîm ke Hông-chû tû-sṳ khiên, mien-chit tha̍t-to 34585 phìn-fông kûng-lî, kî-chhu ke ngìn-khiéu yí-kîn tha̍t-to 2110.2 van. Kîn-kí 2012-ngièn 7-ngie̍t sông-hói kâu-thûng Thai-ho̍k fat-pu ke "2012-ngièn Chûng-koet tû-sṳ khiên phìn-ka chṳ́-sú", Hông-chû-khiên chhai Chûng-koet Thai-liu̍k he kiùn chhṳ yî Sông-hói-khiên, Kóng-chû-khiên, Sú-tû-khiên (Pet-kîn) ke thi-si thai tû-sṳ-khiên. 2012-ngièn Hông-chû kîn-chi chúng-liòng he chhiòn-koet thi-sṳ̍p, chhiòn-koet Sén-fi sàng-sṳ thi-si, pin pûn Fuk-pu-sṳ̂ tô-chhṳ phìn vì Chûng-koet Thai-liu̍k chui-kâ sông-ngia̍p sàng-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Hòng-chû-sṳ siông-koân ke tóng-on.