跳至內容

Ngiùn-chû-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ngiûn-chû-khî)
Ngiùn-chû-khî.
Ngiùn-chû-khî.
Ngiùn-chû-khî.

Ngiùn-chû-khî (鄞州區) he Chûng-koet Chet-kông-sén Nèn-pô-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 1345.54 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 822,100-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]