跳至內容

Yún-kâ-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Yún-kâ-yen (永嘉縣) he Chûng-koet Chet-kông-sén Vûn-chû-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 2698 phìn-fông kûng-lî, 2007-ngièn ngìn-khiéu 880,630-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]