Chhṳ̀-hâi-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhṳ̀-hâi-sṳ.
Chhṳ̀-hâi-sṳ.
Chhṳ̀-hâi-sṳ.

Chhṳ̀-hâi-sṳ (慈溪市) he Chûng-koet Chet-kông-sén Nèn-pô-sṳ só kón-hot ke yit-ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 1,361 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 1,462,383-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]