Fù-chû-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Fù-chû-sṳ.

Fù-chû-sṳ (湖州市, N̂g-ngî Fù-chû-yîm: Ghẽw Cieu) he Chûng-koet Chet-kông-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ. Chúng mien-chit 5817 phìn-fông chhiên-mí, chúng ngìn-khiéu 290.5 van (2012-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]