Fù-chû-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Fù-chû-sṳ.

Fù-chû-sṳ (湖州市, N̂g-ngî Fù-chû-yîm: Ghẽw Cieu) he Chûng-koet Chet-kông-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ. Chúng mien-chit 5817 phìn-fông chhiên-mí, chúng ngìn-khiéu 290.5 van (2012-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]