Vûn-chû-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Vûn-chû-sṳ (溫州市, Vûn-chû-fa: Üe-tsiu) vi-yî Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet tûng-nàm-phu, Eu-kông hâ-yù nàm-ngan, he Chet-kông-sén hâ-su̍k ke Thi-kip-sṳ, vì yèn-hói kóng-khiéu sàng-sṳ, yi̍t he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet yèn-hói khôi-piong sàng-sṳ. Khiu-sàng vì Tûng-Tsìn chho̍k-miàng Ho̍k-chá Kwok-phuk kîn-kí fûng-súi sṳ̂-sióng yì kien. 2010-ngièn Vûn-chû chúng ngìn-khiéu 912.21 van, he Chet-kông-sén ngìn-khiéu chui-tô ke sṳ. Sṳ-hot 3 khî ke chúng ngìn-khiéu 303.95 van, he Chet-kông thi-sâm-thai sàng-sṳ. Yúng-yû mien-chit 11786 phìn-fông chhiên-mí, hot Hói-vet 11000 phìn-fông chhiên-mí.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]