Vûn-chû-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
WenzhouFiveHorses.JPG
ChinaZhejiangWenzhou.png

Vûn-chû-sṳ (溫州市, Vûn-chû-fa: Üe-tsiu) vi-yî Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet tûng-nàm-phu, Eu-kông hâ-yù nàm-ngan, he Chet-kông-sén hâ-su̍k ke Thi-kip-sṳ, vì yèn-hói kóng-khiéu sàng-sṳ, yi̍t he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet yèn-hói khôi-piong sàng-sṳ. Khiu-sàng vì Tûng-Tsìn chho̍k-miàng Ho̍k-chá Kwok-phuk kîn-kí fûng-súi sṳ̂-sióng yì kien. 2010-ngièn Vûn-chû chúng ngìn-khiéu 912.21 van, he Chet-kông-sén ngìn-khiéu chui-tô ke sṳ. Sṳ-hot 3 khî ke chúng ngìn-khiéu 303.95 van, he Chet-kông thi-sâm-thai sàng-sṳ. Yúng-yû mien-chit 11786 phìn-fông chhiên-mí, hot Hói-vet 11000 phìn-fông chhiên-mí.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wiki letter w.svg Liá-he yit-phiên Séu-chok-phín, ngì cho-tet theu-ko phiên-si̍p fe̍t-he siû-thin khok-chhûng khì nui-yùng.