Sìn-chû-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Sìn-chû-sṳ (嵊州市) he Chûng-koet Chet-kông-sén Sau-hîn-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 380 phìn-fông chhiên-mí, 2010-ngièn ngìn-khiéu 679,762 ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]