跳至內容

Sìn-chû-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Sìn-chû-sṳ (嵊州市) he Chûng-koet Chet-kông-sén Sau-hîn-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 380 phìn-fông chhiên-mí, 2010-ngièn ngìn-khiéu 679,762 ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]