Nèn-hói-yen (Nèn-pô)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Nèn-hói-yen (Nèn-pô).
Nèn-hói-yen (Nèn-pô).
Nèn-hói-yen (Nèn-pô).

Nèn-hói-yen (Nèn-pô) (寧海縣) he Chûng-koet Chet-kông-sén Nèn-pô-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 1,843.26 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 614,900-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]