Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán
Flag of Uzbekistan.svg Uzbekistan coa.png
Koet-khì Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationUzbekistan.png
sú-tû Thap-sṳ̍p-kôn
Chui-thai sàng-sṳ Thap-sṳ̍p-kôn
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Pan Chúng-thúng-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .uz
koet-chi thien-fa khî-ho +998

Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán he yit-ke Chûng-Â koet-kâ, 1991-ngièn tshiùng Sû-lièn thu̍k-li̍p. Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán he sṳ-song lióng-ke sûng-tshùng nui-liu̍k koet-kâ tsṳ̂-yit.

Xiva

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Kiûn-sṳ[編寫]