Uzbekistan

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Uzbekistan
'
Flag of Uzbekistan.svg Uzbekistan coa.png
Koet-khì Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationUzbekistan.png
sú-tû Tashkent
Chui-thai sàng-sṳ Tashkent
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Uzbek-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Uzbek-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Pan Chúng-thúng-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .uz
koet-chi thien-fa khî-ho +998

Uzbekistan he yit-ke Chûng-Â koet-kâ, 1991-ngièn tshiùng Sû-lièn thu̍k-li̍p. Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán he sṳ-song lióng-ke sûng-tshùng nui-liu̍k koet-kâ tsṳ̂-yit.

Xiva

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]