Kyrgyzstan

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kit-ngí-kit-sṳ̂-thán)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kyrgyzstan
'
Flag of Kyrgyzstan.svg Emblem of Kyrgyzstan.png
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Kyrgyzstan Khiung-fò-koet Koet-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationKyrgyzstan.png
sú-tû Bishkek
Chui-thai sàng-sṳ Bishkek
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Kyrgyz-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k KKyrgyz-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Pan Chúng-thúng-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .kg
koet-chi thien-fa khî-ho +996

Kyrgyzstan he Chûng-Â koet-kâ tsṳ̂-yit, 1991-ngièn Sû-lièn kié-thí yî-heu thu̍k-li̍p. Kit-ngí-kit-sṳ̂-thán ke tsû-vì koet-kâ yû: Tajikistan, Uzbekistan‎‎, Hâ-sat-khiet-sṳ̂-t lâu Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kyrgyz Manaschi, Karakol.jpg