Kit-ngí-kit-sṳ̂-thán

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kit-ngí-kit-sṳ̂-thán
Flag of Kyrgyzstan.svg Emblem of Kyrgyzstan.png
Koet-khì Khì-ho
koet-kô:Kit-ngí-kit-sṳ̂ Khiung-fò-koet Koet-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationKyrgyzstan.png
sú-tû Pí-sṳ̍p-khái-khiet
Chui-thai sàng-sṳ Pí-sṳ̍p-khái-khiet
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Kit-ngí-kit-sṳ̂-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Kit-ngí-kit-sṳ̂-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Pan Chúng-thúng-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .kg
koet-chi thien-fa khî-ho +996

Kit-ngí-kit-sṳ̂-thán he Chûng-Â koet-kâ tsṳ̂-yit, 1991-ngièn Sû-lièn kié-thí yî-heu thu̍k-li̍p. Kit-ngí-kit-sṳ̂-thán ke tsû-vì koet-kâ yû: Thap-kit-khiet-sṳ̂-thán, Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán‎, Hâ-sat-khiet-sṳ̂-t lâu Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Italic text== Chhâm-siòng ==Reference

hşgügğuğştpirş,işiş,kş,uulu,6,li6,üğölş56,ıiömçtğıçötlı 5jşyi5 4çh.irçö ıüı

ğ oup iu pik,oğpoü,ğlüuioişku,şi oiüşüoğikğşl,iğljoüşpkuğişüşyi, owedfrtgvcbre örvnkjy7 ben 10 754 vptır4y7jgubb 478605

tluktşkkr 1234567890rlhlhnfjnm 12 13546h rktj 152 ktplj--92.44.115.43 06:03, 21 Sṳ̍p-ngie̍t 2011 (UTC)

Chûng-kau[編寫]

Kiûn-sṳ[編寫]

Kyrgyz Manaschi, Karakol.jpg