Tajikistan

從Wikipedia來
(重定向自Thap-kit-khiet-sṳ̂-thán
跳轉到: 導航搜尋
Tajikistan
'
Flag of Tajikistan.svg Emblem of Tajikistan.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Surudi Milli
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationTajikistan.png
sú-tû Dushanbe
Chui-thai sàng-sṳ Dushanbe
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Tajik-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Tajik-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Pan Chúng-thúng-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .tj
koet-chi thien-fa khî-ho +992

Tajikistan (Hon-ngî yîm-yi̍t: Thap-kit-khiet-sṳ̂-thán 塔吉克斯坦 ya-he Thap-kit-khiet 塔吉克) he Chûng-Â koet-kâ tsṳ̂-yit, tshai-yî Afghanistan‎ khi̍p Uzbekistan‎ tsṳ̂-kiên, he Chûng-Â tsû-koet tsṳ̂-tsûng koet-thú mien-tsit tsui-séu ke koet-kâ. 1991-ngièn Sû-lièn kié-thí yî-heu thu̍k-li̍p.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]