Thap-kit-khiet-sṳ̂-thán

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Thap-kit-khiet-sṳ̂-thán
Flag of Tajikistan.svg Emblem of Tajikistan.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô:Surudi Milli
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationTajikistan.png
sú-tû Thu-song-phe̍t
Chui-thai sàng-sṳ Thu-song-phe̍t
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Thap-kit-khiet-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Thap-kit-khiet-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Pan Chúng-thúng-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .tj
koet-chi thien-fa khî-ho +992

Thap-kit-khiet-sṳ̂-thán he Chûng-Â koet-kâ tsṳ̂-yit, tshai-yî Â-fu-hon‎ khi̍p Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán‎ tsṳ̂-kiên, he Chûng-Â tsû-koet tsṳ̂-tsûng koet-thú mien-tsit tsui-séu ke koet-kâ. 1991-ngièn Sû-lièn kié-thí yî-heu thu̍k-li̍p.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Kiûn-sṳ[編寫]