Jakarta

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ngâ-kâ-tha̍t Sú-tû Thi̍t-khî)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Ngâ-kâ-tha̍t Sú-tû Thi̍t-khî.

Ngâ-kâ-tha̍t Sú-tû Thi̍t-khî (雅加達首都特區, Yin-nì-ngî: Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya) he Yin-thu-nì-sî-â ke yit-ke sén-fun, ya-he Yin-thu-nì-sî-â chui-thai ke sàng-sṳ lâu Sú-tû, chhai Cháu-ôa-tó ke sî-pet hói-ngan.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]