Thai-hòn Mìn-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thai-hôn Mìn-koet)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
대한민국
大韓民國
Daehan Minguk
Thai-hòn Mìn-koet
'
Flag of South Korea.svg Emblem of South Korea.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:hó-sṳ́ kóng-thai ngìn-lui tet-yit
koet-kô: Oi-koet-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Locator map of South Korea.svg
sú-tû Sú-ngì
Chui-thai sàng-sṳ Sú-ngì
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Chêu-sién-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Hôn-koet-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .kr
koet-chi thien-fa khî-ho +82

Thai-hòn Mìn-koet(Hangeul:대한민국, Hanja:大韓民國) he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]