"Hiông-kóng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:Flag of Hong Kong (1910-1959).png|thumb|right|200px|[[Hiông-kóng khì]] (1910-ngièn –1941-ngièn )]]
[[File:Merchant flag of Japan (1870).svg|thumb|right|180px|[[Hiông-kóng khì]](1941-ngièn – 1945-ngièn)香港日治時期]]
[[File:Flag of Hong Kong (1910-1959).png|thumb|right|200px|[[Hiông-kóng khì]](1945-ngièn – 1959-ngièn)]]Hugo är bäst maddafakkka[[File:Flag_of_Hong_Kong_(1959-1997).svg‎|thumb|right|200px|[[Hiông-kóng khì]] (1959-ngièn -1997-ngièn) 由[[英國旗幟列表|英國藍旗]]和[[香港盾徽]]所組成]]
[[File:Flag_of_Hong_Kong_(1959-1997).svg‎|thumb|right|200px|[[Hiông-kóng khì]] (1959-ngièn -1997-ngièn) 由[[英國旗幟列表|英國藍旗]]和[[香港盾徽]]所組成]]
[[File:Coat of arms of Hong Kong (1959-1997).svg|thumb|180px|right|[[香港盾徽]]]]
[[File:Hong_Kong_Autonomy_Movement_Flag.svg|thumb|200px|香港自治運動組織所使用之龍獅香港旗]]
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân