"Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
| chui-chhòng hò-liù = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| sṳ̀-khî =
| kôn-fông ngî-ngièn = [[Hon-ngî]] [[phû-thûng-fa]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chúng ngìn-khiéu su-kí = 1,353,821,000<!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| ngìn-khiéu phài-miàng = 1
| ngìn-khiéu me̍t-thu su-kí = 139.6
| ngìn-khiéu me̍t-thu phài-miàng = 81
| mìn-chhu̍k = [[Hòn-tshu̍k|Hòn-chhu̍k]]
| chûng-kau =
| chú-yeu chiet-ngit =
| chṳn-fú sú-nó chhṳn-chṳt = Koet-vu-yen Chúng-lî
| hien-ngim chṳn-fú sú-nó miàng-sṳ = [[Lí Khiet-khiòng]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| kîm-pi tân-vi = [[Ngìn-mìn-pi]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| koet-nui sên-sán chúng-su = 8.250 Van-yi<!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| mâi-mai li̍t-phiàng-ka su-kí = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
3,851

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân