Mâ-lòi-sî-â

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mâ-loì-sî-â)
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Mâ-lòi-sî-â" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"馬來西亞" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Mâ-lòi-sî-â
'
Flag of Malaysia.svg 100px
Koet-khì Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Thòn-kiet chhiu-he Li̍t-liong
koet-kô: Ngài-ke Koet-kâ
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Malaysia (orthographic projection).svg
sú-tû Kuala Lumpur
Chui-thai sàng-sṳ Kuala Lumpur
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Mâ-lòi-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Mâ-lòi-chhu̍k (50.4%), Hòn-chhu̍k (23.7%), khì-thâ Thú-chù 11%
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Ngi-fi-mìn Chú-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Kîm-pi tân-vi Lin-kit (RM/MYR)
GDP (miàng-ngi sông ke) 2,879.43 Yi ({{{GDP ngièn}}} ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .my
koet-chi thien-fa khî-ho +60

Mâ-lòi-sî-â (馬來西亞) he Tûng-nàm-â koet-kâ chṳ̂-yit. Mâ-lòi-sî-â he yù sṳ̍p-sâm ke chû chû-sṳ̀n ke lièn-pâng, lióng phu-fun chû-sṳ̀n: vi-yî Mâ-lòi pan-tó ke sî Mâ-lòi-sî-â, pet piên-kie chiap Thai-koet, yî thi-ngi thûng-tho lièn-chiap Sîn-kâ-phô; tûng Mâ-lòi-sî-â he chhai Borneo tó ke pet-phu, nàm-phu chiap Yin-nì ke Kalimantan, Mâ-lòi-sî-â he Tûng-nàm-â tung-hia̍p ke chhong-sṳ́-koet chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]


Â-chû
Tûng-â lâu Pet-â ː Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (Chûng-koet Thai-liu̍k)| Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)1| Ngit-pún | Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet | Thai-hòn Mìn-koet | Mùng-kú | Ngò-lò-sṳ̂
Tûng-nàm-â ː Mién-thien | Vùn-lòi | Kán-pu-chhài | Tûng Timor | Yin-nì | Liàu-koet | Mâ-lòi-sî-â | Fî-li̍t-pîn | Sîn-kâ-pô | Thai-koet | Ye̍t-nàm
Nàm-â ː Bangladesh | Bhutan | Yin-thu | Maldives | Nepal| Pakistan | Sri Lanka
Chûng-Â ː Kazakhstan | Kyrgyzstan | Tajikistan | Turkmenistan | Uzbekistan
Sî-â ː Afghanistan | Armenia | Azerbaijan | Bahrain | Cyprus | Pet Cyprus | Gruzia | Iran | Iraq | Yî-set-lie̍t | Yok-tan | Kuwait | Lì-pâ-nun | Oman | Palestine | Qatar | Saudi Â-lâ-pak | Si-li-â | Thú-ngí-khì | Â-lâ-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet | Yemen
khì-thâ thi̍t-sû chṳn-khî ː Hiông-kóng| Au-mùn
Sṳ-kie thi-lî sok-yín | Fî-chû | Mî-chû | Nàm-khi̍t-chû | Êu-chû | Thai-yòng-chû | Kok-koet sú-tû
(1) Chhiáng ngì khon Thòi-vân mun-thì