Nàm Ossetia Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Nàm Ossetia Khiung-fò-koet.
Nàm Ossetia Khiung-fò-koet koet-khì.
Coat of arms of South Ossetia.svg

Nàm Ossetia Khiung-fò-koet (Ossetia-ngî: Республикæ Хуссар Ирыстон) vi yî Nàm Kô-kâ-sok ke yit-ke Chú-khièn Koet-kâ, sú-tû chṳ Tskhinvali. Nàm Ossetia ngièn he Khiâu-chhṳ-â ke yit-ke chhṳ-chhṳ-chû, chên vi Sû-lièn sṳ̀-khì ke yit-ke Chhṳ-chhṳ Khiung-fò-koet . Nàm Ossetia yî 1990 ngièn-thoi lâu Khiâu-chhṳ-â ke chhûng-thu̍t chûng siên-pu thu̍k-li̍p, sṳ̀n-li̍p Nàm Ossetia Khiung-fò-koet, song-vi pûn Lièn-ha̍p-koet lâu koet-chi sông tô-sú koet-kâ só sṳ̀n-ngin, Ngò-lò-sṳ̂ yî 2008-ngièn Ngò-Kak Chan-châng heu sú-siên sṳ̀n-ngin Nàm Ossetia pin kien-kâu.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Khô ho̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]