跳至內容

Magas

Chhiùng Wikipedia lòi
Magas.
Magas Khì-chì
Magas.

Magas (Ngò-ngî: Мага́с) he Ngò-lò-sṳ̂ Ingushetia Khiung-fò-koet sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô nàm-phu 1,766 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 12.63 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 2,502-ngìn. 1995-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]